PROJECTEN

Raad voor de kinder-
bescherming

opdrachtgever: Rijksgebouwendienst
gebruiker: Raad voor de Kinderbescherming
opdracht: transformatie en interieur 
locatie: Den Haag
oppervlakte: 3500 m²
start ontwerp: 1999
jaar van oplevering: 2000
Het monumentale Amsterdamse School-achtige gebouw van Dirk Roosenburg is in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming aangepast waarbij het aansluiting vond met het ernaast gelegen hoofdkantoor en het een eigentijdse en warme uitstraling kreeg. De oorspronkelijke kwaliteiten werden de uitgangspunten om een nieuwe kantoorindeling door te voeren waarbij een moderne en flexibele manier van werken wordt gestimuleerd. De kantoren zijn zo gepositioneerd aan de gevel dat er meer daglicht binnenkomt en door het vele glas is er een opener werksfeer. Het open middengebied tussen deze kantoren wordt nu door de werknemers volop gebruikt voor formeel en informeel overleg.