PROJECTEN

Rabobank
Benelux-
staete

opdrachtgever: Rabobank
opdracht: interieurontwerp
locatie: Utrecht
oppervlakte: 5.835 m²
start ontwerp: 2007
jaar van oplevering: 2009

Het ontwerp voor Beneluxstaete kwam in nauwe samenwerking tussen Rabo Unplugged, het projectteam van Rabobank en Rabobank Nederland tot stand. Deze tijdelijke huisvesting de inrichting al zoveel mogelijk de ‘look and feel’ te geven van de toekomstige nieuwbouw. Binnen de mogelijkheden en onmogelijkheden van het bestaande gebouw en de tijdelijkheid van de inrichting is getracht een ‘touch’ van onze ‘flow-visie’ in dit ontwerp te realiseren.

Vooruitlopend op de ultieme flow-gedachte gebaseerd op een intuitieve manier van handelen, voor de nieuwbouw aan de Croeselaan, zijn ook hier de verdiepingen zo open mogelijk ingericht. Daar waar zijn er geheel gesloten ruimten. Afzonderlijke werkplekken (open of besloten) zijn voorzien van akoustische schermen of laaghangende plafondelementen die de beslotenheid van de werkplek garanderen.

Op het eerste niveau ligt het clubhuis waar gewerkt en gegeten kan worden. Aangrenzend ligt de Werkplaats voor Unplugged. In dit ‘living lab’ zijn de innovaties zichtbaar zijn en werden prototypen getest.

Op niveau twee ligt de identityfloor; een veelzijdig gebied voor ontmoeting. Hier liggen samenwerkplekken en vergaderzalen.

De niveaus drie t/m zeven zijn uitgevoerd als standaardverdiepingen, met een centraal ontmoetingsgebied rondom de kern van het gebouw. Hier staat ontmoeten centraal. Bij de koffie, de lockers, de gezamelijke kasten is er gelegenheid voor kennisuitwisseling. De werkgebieden grenzend aan het ontmoetingsplein zijn meer ingetogen en rustig.

De gekozen materialisering ondersteund de nieuwe werkstijl. Op het eerste niveau is in het clubhuis gekozen voor natuurlijke, pure, sprankelende kleuren en materialen. Zo ook in het ‘living lab’, daar heerst een sfeer van constante vernieuwing, een under-construction-look die inspirerend werkt. De identityfloor en de centrale ontmoetingsgebieden op de overige verdiepingen volgen de pure en sprankelende materialen van het clubhuis. De omgeving stimuleert de ontmoeting, daagt uit. De gekozen materialen en kleuren van de werkgebieden zijn daarentegen rustig, sober en ingetogen. De sfeer van een klassiek maatwerk kostuum. Alle diverse werkplekken stralen comfort en klasse uit en hebben elk afzonderlijk de optimale ‘fit’ om de activiteit in te kunnen doen die gewenst is. De werkplekken dienen de gebruiker, en de gebruiker speelt hier in kleur en aanwezigheid de hoofdrol.