PROJECTEN

Rabobank
Nederland

opdrachtgever: Rabobank
opdracht: interieurontwerp en supervisie
locatie: Utrecht
oppervlakte: 56.000 m² 
start ontwerp: 2007 
jaar van oplevering: 2012

Sinds 2007 is er door verschillende disciplines zeer intensief samengewerkt aan het realiseren van dit nieuwe kantoor waar vanaf 2012 6.000 ‘unplugged’ zullen werken. Het fundament voor de inrichting werd gelegd in de door Sander Architecten ontwikkelde integrale ontwerpvisie Rabo Flow. Hierin vloeien alle uitgangspunten samen tot één krachtig geheel: het programma Rabo Unplugged (dat staat voor het loslaten van regels, tijd en plaats), de architectuur van de nieuwbouw, het interieur, de materialisatie en de kunstcollectie.

Er is gekozen voor een bijzonder proces met één supervisor (Sander Architecten) en co-designers. Middels een ‘stedebouwkundig plan’ werden uitgangspunten en beoordelingscriteria vastgelegd, waarin eenheid in diversiteit centraal stond. Het resultaat is een perfect voorbeeld van de kracht van coöperatief werken. Het geheel is meer geworden dan de som der delen. Het ontwerp geeft vertrouwen, inspireert en initieert nieuwe omgangsvormen.