PROJECTEN

Robeco

opdrachtgever: Robeco
opdracht: interieurvisie voor nieuwbouw
locatie: Rotterdam
oppervlakte: 16.000 m²
start ontwerp: 2012

De waarden vertrouwen, coöperatief en duurzaam zijn richtinggevend voor het interieurontwerp van het Robeco-kantoor in Rotterdam. Het gebouw is rondom de vides gezoneerd in dynamische en meer rustig gebieden. Samenwerken, concentreren, kennis overdragen, brainstormen, innoveren, socializen… alle activiteiten worden optimaal gefaciliteerd.

De architectuur moet het eenduidige, vertrouwde beeld van Robeco geven. Dat beeld wordt buiten het gebouw al manifest. Maar ook in de hal en in de centrale vide. Naarmate je verder de werkgebieden betreedt neemt deze verankering voor de externe stakeholders af en neemt de functionele betekenis voor de interne organisatie toe.

Activity based

Het gebouw gaf in horizontale zin voldoende ruimte om een optimale activity based (activiteitgerelateerde) werkomgeving te ontwerpen. De verticale koppelingen versterken de samenhang met de gekozen Robeco karakteristieken en maken het een echt Robeco-huis. Om te komen tot een optimale routing en communicatie tussen de medewerkers zijn de verticale verbindingen benut. Deze faciliteren onderling contact, samenwerking en gesprek op een wijze die nog onbekend was voor Robeco. Informele trappen en ontmoetingsplekken rondom de vide zullen voor medewerkers als kloppend Robeco-hart functioneren.

Duurzaam

De uitstraling van het gebouw is tijdloos en duurzaam. De intrinsieke basis is er een van ‘met beide benen op de Rotterdamse bodem’. Binnen de basis zijn de kernwaarden als ankerpunten gedefinieerd. Aanvullende waarden zoals internationaal, zakelijk en innovatief vinden we gedoseerd in het ontwerp terug.
Een duurzaam concept is de basis voor een lange levensduur. De beste kwaliteit borg je door consequent basisprincipes te hanteren. Daarnaast leidt een activity based workstyle tot een zorgvuldige omgang met mensen; ze worden manager van hun eigen energie en creëren hun eigen life-work-balance.

Open

Het Robeco-huis wordt één van de ankerpunten op de vitale aders van de stad Rotterdam. Door de open plint en de functionele ordening communiceert het gebouw met het openbare leven. Zo ontstaat er interactie tussen de gebruikers en de stad.